ชื่อ - นามสกุล :นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Telephone :0833486710
Email :chataklon@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา